Privacy Policy ENG

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου («Πολιτική Απορρήτου») ισχύει για τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα http://alexanderstudios.gr (η «Ιστοσελίδα») από την Παναγιώτα Λεκέα ως ιδιοκτήτρια των Alexander Studios στην Καρδαμύλη. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι αναφορές σε «εμείς» και «εμάς» αφορούν την Παναγιώτα Λεκέα και οι αναφορές «εσείς» και «εσάς» αφορούν το χρήστη της Ιστοσελίδας. Τα προσωπικά και μη δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα τυγχάνουν εμπιστευτικής χρήσης, ακολουθώντας αυστηρώς τους ισχύοντες νόμους εθνικής προστασίας.
Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, η οποία ενδεχομένως κατά καιρούς να υπόκειται σε τροποποιήσεις.

 

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος για τα Alexander Studios στην Καρδαμύλη διατηρείται από και για λογαριασμό της Παναγιώτας Λεκέα. Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες :

Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου
Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και άλλου υλικού, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω υλικό, είναι ιδιοκτησία της Παναγιώτας Λεκέα. Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή έγκριση από την Παναγιώτα Λεκέα.

Σύνδεσμοι
Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνσή σας και δεν είναι υπεύθυνη η Παναγιώτα Λεκέα για τις ενέργειες και πράξεις αυτών των ανεξάρτητων δικτυακών τόπων. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αποδοχή μας ή υποστήριξη του περιεχομένου, των διαφημίσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, της πολιτικής ή οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Τεχνολογία εντοπισμού
Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» και άλλες τεχνολογίες για να αποκτήσει πληροφορίες για εσάς. Τα «cookies» είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον διαδικτυακό περιηγητή σας (browser) από έναν διακομιστή (web server) και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Δίδει στον υπολογιστή σας μία μοναδική ταυτότητα, η οποία γίνεται η ταυτότητά σας όταν επιστρέψετε στον Δικτυακό Τόπο και σε συναφείς δικτυακούς τόπους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διαδικτυακό περιηγητή σας να μην αποδέχεται «cookies». Όμως μη αποδεχόμενοι «cookies» μπορεί να επηρεάσετε την δυνατότητά σας να πραγματοποιείτε κάποιες συναλλαγές.

Όροι
Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του, παρέχεται «ως έχει», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγυοδοτική δήλωση, ούτε έμμεση ούτε άμεση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζομένων σε εγγυήσεις ή νομίμους τίτλους και έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Περιορισμός ευθύνης ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΚΕΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΊΤΕ ΑΜΕΣΗ ΕΊΤΕ ΕΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάξετε την Παναγιώτα Λεκέα από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων εξόδων δικηγόρων τα οποία τυχόν καταβάλει οποιοσδήποτε τρίτος λόγω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, της παράβασης από εσάς των παρόντων όρων και συμφωνιών ή παραβίασή σας οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά ή διένεξη που αφορά τον Δικτυακό Τόπο ή τους παρόντες όρους και συμφωνίες θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Τροποποιήσεις
Οι παρόντες όροι και συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν οποτεδήποτε και η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου θα αποτελεί αποδοχή σας τυχόν αλλαγών, τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων.

Alexanderstudios.gr Privacy Policy
This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their ‘Personally identifiable information’ (PII) is being used online. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.

What personal information do we collect from the people that visit our website?
We do not collect information from visitors of our site.

When do we collect information?
We collect information from you when you enter information on our site.

How do we use your information? We keep the information we collect from you when you fill the contact form private.

Do we use ‘cookies’?
We do not use cookies for tracking purposes You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser (like Internet Explorer) settings. Each browser is a little different, so look at your browser’s Help menu to learn the correct way to modify your cookies. If you disable cookies off, some features will be disabled that make your site experience more efficient.

Third Party Disclosure We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information.

Third party links We do not include or offer third party products or services on our website. Google Google’s advertising requirements can be summed up by Google’s Advertising Principles. They are put in place to provide a positive experience for users. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

We have not enabled Google AdSense on our site but we may do so in the future.

Contact Us If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us.

 

Last Edited on 2015-12-15