Πολιτική απορρήτου - Όροι χρήσης

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου («Πολιτική Απορρήτου») ισχύει για τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα http://alexanderstudios.gr (η «Ιστοσελίδα») από την Παναγιώτα Λεκέα ως ιδιοκτήτρια των Alexander Studios στην Καρδαμύλη. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι αναφορές σε «εμείς» και «εμάς» αφορούν την Παναγιώτα Λεκέα και οι αναφορές «εσείς» και «εσάς» αφορούν το χρήστη της Ιστοσελίδας. Τα προσωπικά και μη δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα τυγχάνουν εμπιστευτικής χρήσης, ακολουθώντας αυστηρώς τους ισχύοντες νόμους εθνικής προστασίας.
Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, η οποία ενδεχομένως κατά καιρούς να υπόκειται σε τροποποιήσεις.

 

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος για τα Alexander Studios στην Καρδαμύλη διατηρείται από και για λογαριασμό της Παναγιώτας Λεκέα. Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες :

Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου
Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και άλλου υλικού, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω υλικό, είναι ιδιοκτησία της Παναγιώτας Λεκέα. Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή έγκριση από την Παναγιώτα Λεκέα.

Σύνδεσμοι
Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνσή σας και δεν είναι υπεύθυνη η Παναγιώτα Λεκέα για τις ενέργειες και πράξεις αυτών των ανεξάρτητων δικτυακών τόπων. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αποδοχή μας ή υποστήριξη του περιεχομένου, των διαφημίσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, της πολιτικής ή οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Τεχνολογία εντοπισμού
Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» και άλλες τεχνολογίες για να αποκτήσει πληροφορίες για εσάς. Τα «cookies» είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον διαδικτυακό περιηγητή σας (browser) από έναν διακομιστή (web server) και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Δίδει στον υπολογιστή σας μία μοναδική ταυτότητα, η οποία γίνεται η ταυτότητά σας όταν επιστρέψετε στον Δικτυακό Τόπο και σε συναφείς δικτυακούς τόπους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διαδικτυακό περιηγητή σας να μην αποδέχεται «cookies». Όμως μη αποδεχόμενοι «cookies» μπορεί να επηρεάσετε την δυνατότητά σας να πραγματοποιείτε κάποιες συναλλαγές.

Όροι
Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του, παρέχεται «ως έχει», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγυοδοτική δήλωση, ούτε έμμεση ούτε άμεση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζομένων σε εγγυήσεις ή νομίμους τίτλους και έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Περιορισμός ευθύνης ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΚΕΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΊΤΕ ΑΜΕΣΗ ΕΊΤΕ ΕΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάξετε την Παναγιώτα Λεκέα από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων εξόδων δικηγόρων τα οποία τυχόν καταβάλει οποιοσδήποτε τρίτος λόγω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, της παράβασης από εσάς των παρόντων όρων και συμφωνιών ή παραβίασή σας οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά ή διένεξη που αφορά τον Δικτυακό Τόπο ή τους παρόντες όρους και συμφωνίες θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Τροποποιήσεις
Οι παρόντες όροι και συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν οποτεδήποτε και η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου θα αποτελεί αποδοχή σας τυχόν αλλαγών, τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων.